Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Virksomhedshold

Få Lean på CVét

Styrk den fælles Lean kultur:

Få fælles sprog når processer skal optimeres


Når man sætter strategisk fokus på at optimere virksomhedens arbejdsprocesser er det en fordel at man taler samme sprog. For at sikre dette har vi i en række virksomheder gennemført uddannelsesforløb for de medarbejdere og ledere der har ansvaret for aktiviteterne. Således har vi bl.a. uddannet Lean agenter i en større kommune, i et part logistikvirksomheder samt en brancehekæde.


Uddannelsen udbydes som virksomhedshold med minimum 8 deltagere. Tid og sted aftales konkret. Ved 8 deltagere koster uddannelsen 60.000 . Dette omfatter undervisning samt lærermateriale , men er eksklusiv moms, befordring, opholdsudgifter for underviser, samt eventuelle udgifter til kursussted. Såfremt man ønsker uddannelsen afsluttet med en formel eksamen i Akademimodulet Lean ledelse i praksis vil prisen for dette være 3.500 kr pr person.


For nærmere information kontakt Lars Tegl Rasmussen 7023 6050

Vælg sprog