Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Håndbog i Lean

Få Lean på CVét

Håndbog i Lean

Grundig og velskrevet
Merete Nørby

Både emnerne, men også øvelserne er meget anvendelsesorienteret”.
Anne Struve Christensen
Vid Detail

Is your company language English – then buy the English version – see below..

Hvad er Lean ! Køb Håndbog i Lean.

Hvad er Lean. En grundig og velskrevet introduktion til Lean verden. Lær Lean værktøjerne og få bedre tid til det I er gode til . Købes på nettet.

 Håndbog i Lean handler om at arbejde smartere. En grundig og velskrevet introduktion til Lean verden. Hvad er Lean ! Lær de enkle værktøjer til at nå det hele på den halve tid.  Håndbogen præsenterer en række værktøjer til at arbejde smartere. Disse værktøjer er udviklet af folk på gulvet, så det kræver så få ressourcer som muligt at fabrikere en bil. I Vesten kalder vi det for Lean. Bogen er fuld af eksempler  på tværs af brancher samt øvelser til selvstudium.

Håndbogen er resultat af over 15 års undervisning i Lean. Alle de væsentligste værktøjer er med og præsenteret med øvelser. Det er en ideel ”Gør det selv bog”. Man kan bruge den på arbejde, derhjemme eller til udvikling af gode ideer. Mulighederne er mange.

Håndbogen kan læses fra start til slut, men kan også – eventuelt efterfølgende – bruges som opslagsværk til – ”hvordan er det nu lige man gør!”.

Vejledende pris  370 kr. inklusiv moms.

ISBN 978-87-92244-13-0 . 266 sider.

Undervisere kan få tilsendt en  ZIP fil med bogens illustrationer. Mail til info@kompetenceforum.dk

Præsentationsvideo

What is Lean! Buy A Guide to Lean

 


What is Lean. A thorough and well-written introduction to the Lean world. Learn the Lean tools and have more time to focus on what you’re good at. Available for purchase online.


Handbook on Lean is about working smarter. A thorough and well-written introduction to the Lean world. What is Lean! Learn the simple tools to accomplish everything in half the time. The handbook presents a range of tools for working smarter. These tools are developed by people on the ground, so it requires as few resources as possible to manufacture a car. In the West, we call it Lean. The book is full of examples across industries as well as exercises for self-study.


The handbook is the result of over 15 years of teaching Lean. All the essential tools are included and presented with exercises. It is an ideal “Do-it-yourself book”. You can use it at work, at home, or for developing good ideas. The possibilities are many.


The handbook can be read from start to finish, but can also be used as a reference book for “how do I do that again!”.


Recommended price 370 Dkr. including VAT.
ISBN 978-87-92244-13-0. 266 pages.


Instructors can receive a ZIP file with the book’s illustrations. Email info@kompetenceforum.dk

Until the 1. of november 2023  you can get the english edition to a reduced rate: 300 Dk

Køb håndbog i Lean- Buy a Guide to Lean

Vælg sprog