Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Handelsbetingelser

Få Lean på CVét

Standardbetingelser

Åbne Uddannelser

Framelding skal ske skriftligt:

 • en måned før uddannelsesstart, og du vil få hele uddannelsesgebyret refunderet
 • 14 dage før uddannelsesstart, og du vil få 50 % af gebyret refunderet.
 • Ved senere framelding vil uddannelsesgebyr ikke blive refunderet

Anden deltager:

 • Du er altid velkommen til at lade en anden overtage din plads inden uddannelsesstart.
 • Kursus indhold, aflysning og flytning af uddannelsesdato:
 • Det er op til klienten at søge oplysninger om kursus indhold. Kompetenceforum acceptere ingen refundering af uddannelsesgebyr for det tilfælde, at uddannelsens indhold ikke stemmer overens med kundens.
 • Kompetenceforum forbeholder sig ret til at aflyse og eller flytte uddannelsestilbud. I disse tilfælde tilbydes deltagerne fuld refusion

Virksomhedsspecifikke uddannelser

Med mindre andet er angivet i den konkrete aftale gælder følgende:

 • Kontraktbeløbet forfalder til betaling på 1.uddannelsesdag
 • Kunden kan til enhver tid opsige kontrakten . Hvis dette sker betales et  et beløb svarende til de indtil da medgåede timer plus udgifter til transport og ophold
 • Kunden kan frit opsige aftalen indtil 2 uger før den aftalte 1. uddannelsesdag. Ved opsigelse indenfor 2 – ugers fristen betales 25 % af kontraksummen.

Konsulentopgaver

Med mindre andet er angivet i den konkrete aftale gælder følgende:

 • ½ af kontraktbeløbet forfalder ved opstart af opgaven. Den anden halvdel forfalder ved afslutningen.
 • Kontraktbeløb er eksklusiv transport og opholdsudgifter
 • Kunden kan til enhver tid opsige kontrakten . Hvis dette sker betales et  et beløb svarende til de indtil da medgåede timer plus udgifter til transport og ophold

Specielt om Kaizen ture til Japan.

 • Ved tilmelding opkræves et depositum på 1/3 af den samlede pris.
 • Restbeløbet forfalder til betaling en måned før afrejse.
 • Ved afmelding tidligere end 2 måned før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb.
 • Ved afmelding senere end 2 måneder før afrejse men før en måned før afrejse betales beløb svarende til gebyret.
 • Tilmelding er bindende fra en måned før afrejse.

Vælg sprog