Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Håndbog i tavlemøder

Få Lean på CVét

HJælp til tavlemøder

En praktisk guide i tavlearbejdet

Gode tavlemøder er ingen naturlov . Møderne er lette at etablere, men  tilsvarende svære at holde igang.

I denne håndbog gives praktiske råd til at få succes med tavlemøder.

Bogen er spækket med konkrete eksempler og forslag til handlinger.

Beskrivelse

Denne håndbog er skrevet som en hjælp til tavlemøder  for de, der arbejder med at skabe forbedringer gennem tavlemøder. Tavler er det mest anvendte værktøj til procesforbedringer i Danmark. Tavlen er let at tage i brug og taler til vores kultur med inddragelse og diskussion. Desværre har det vist sig, at man mange steder har måtte stoppe, fordi det ikke gav resultater. Denne håndbog indeholder råd om, hvorledes man får tavlemøder i gang og holder dem i gang. Det overordnede budskab er enkelt: Koncentrer jer om at optimere jeres egne arbejdsprocesser og skab kontinuerlige resultater. Det skal gøre en forskel, at man står ved tavlen! Bogen indledes med, at scenen sættes for tavlemøder: Hvad vil det sige at arbejde med kontinuerlige forbedringer? Derefter præsenteres nogle hovedtyper af tavler, således at man vil være i stand til at designe en tavle, som rammer i solar plexus på det aktuelle behov. Videre drøftes, hvilke regler der skal være omkring tavlemøder, hvem styrer, hvilke forventninger osv. Når man således har fået tavlemøderne i gang, vil der typisk komme nogle bump på vejen. De typiske udfordringer omtales, og der gives forslag til, hvorledes man kan tackle dem. Nogle tror at arbejdet med tavlemøder kun foregår omkring tavlen. Det er imidlertid ikke her resultaterne skabes, det sker nemlig i arbejdet mellem tavlemøderne. Håndbogen omtaler de organisatoriske- og processuelle rammer for dette samt ledelses- og medarbejderrollerne. Tavlemøder kan foregå i forskellige udviklingsstadier. I håndbogen opstilles en udviklingsmodel, som kan anvendes til at vælge fokuspunkter for forbedringer, så man videreudvikler eget tavlemøde. Endelig til slut sammenfattes håndbogen i 10 bud for tavlemøder

Se læseprøve her

Isbn nr 978-87-92244-10-9.  Forlaget Kompetenceforum. 1. udgave 2018, 116 sider

Køb bogen som bog eller E-pub

Vælg sprog