Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Doujo på KaizenTour

Få Lean på CVét

En doujo er oprindelig et beskyttet sted man kan øve sig inden man skal ud i kampen – et træningslokale. I mange japanske virksomheder møder man Doujo es der træner medarbejdere i alt fra håndtering af værktøj til forebyggelse af arbejdsskader. Doujoen er typisk placeret tæt på arbejdspladsen.

På vores kaizenTour er indlagt en Doujo med TPS. Den kan være programsat som 2 halve dage eller en hel samlet dag. På doujoen trænes deltagerne af erfarne Toyota instruktører i TPS. Træningen består dels i en teoretisk del dels i en praktisk – Hands – on – del.

Doujoen teoretiske del.

Vores Doujo foregår i denne ret så anonyme bygning i udkanten af Toyota City

Den teoretiske del består dels i oplæg fra instruktørerne om TPS, dels i indføring i brugen af Standard Operation Combination Sheet til kortlægning af arbejdsprocesser.

Oplæggene om TPS består dels i en mere principiel indføring, dels i en omtale af de mest brugte værktøjer. For mange vil det lyde som kendt stof. Tidligere deltagere har imidlertid fremhævet at det der gør oplevelsen speciel er, at man her får et klart indtryk af hvorledes Lean/TPS oprindelig er tænkt – og ikke som vi har mødt den – i den vestlige forklædning.

Den praktiske del.

Den praktiske del består i en konkret montageøvelse. Her skal monteres komponenter på 3 arbejdsstationer. Instruktørerne varetager arbejdsprocesserne, medens deltagerne lærer:

At kortlægger processen
At finde forbedringer
At implementere de rigtige forbedringer

Tilbagemeldingerne fra deltagerne i den praktiske øvelse er typisk, at her får de virkelig skærpet bevidstheden om kravene til hvad en forbedring egentlig er.

Som eksempel på dette er nedenfor en video optaget på en doujo om hvilke hensyn man skal tage i forbindelse med indretningen af en arbejdsplads i øvelsen:

Certifikat.

Som afslutning på Doujoen får alle deltagere et certifikat, der viser at de har gennemført uddannelsen.

Se også:

Vælg sprog