Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Program for Lean Agent uddannelsen

Få Lean på CVét

Projektleder til Lean

Den mest gennemprøvede Lean uddannelse i Danmark

I 2004 introducerede vi sammen med Teknologisk Institut, den 1. åbne Lean instruktør uddannelse i Danmark – Lean Agent uddannelsen. Vi udbyder den stadig fordi man her kan lære at bruge de helt grundlæggende værktøjer i praksis.

Uddannelsen er delt op i 5 moduler af en dags varighed. Gennem disse moduler får deltagerne “Hands-on” kendskab til optimeringsværktøjer således så de efterfølgende vil kunne lede egne optimeringsprojekter.

Uddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis. Uddannelsen foregår dels via nedenstående moduler, dels som E – learning mellem modulerne. E – learning delen består af uddybende materiale, supplerende øvelser samt checkspørgsmål. Hertil kommer muligheden for løbende erfaringsudveksling mellem deltagerne / underviserne.

Nedenfor er uddannelsen enkelte moduler beskrevet nærmere:

Det  bemærkes at nedenstående program omfatter alle vores Lean Agent uddannelser. Dvs det er samme program i den åbne uddannelse med “klasseundervisning” , i vores kombinationsuddabbelse – hvor der vekskles mellem fremmøde og E-læring, og vores E-læringsuddannelser.

Modul 1: Introduktion. 
.På dette modul introduceres den samlede uddannelse og der gives et overblik over Lean filosofi, principper, værktøjer. Endvidere læres metoder til at afdække og bearbejde kundeværdier som input til procesoptimeringsarbejdet.

Modul 2: Kortlægning af arbejdsgange med henblik på optimering.
På dette modul lærer deltagerne forskellige metoder og teknikker til at kortlægge arbejdsgange samt de grundlæggende principper og metoder til kvalitativ– og kvantitativ belysning og tolkning. Endelig arbejdes med forskellige typer af procesoptimeringsløsninger

Modul 3: Optimering ved at finde spild og skabe flow i arbejdsgange. 
 På dette modul lærer deltagerne at anvende værktøjer til at reducere spild i arbejdsprocesser. Man lærer endvidere at anvende værktøjer der kan skabe og understøtte flow i arbejdsgange. Spild og Flow værktøjernes anvendelse understøttes af praktiske øvelser med konkrete procesoptimeringer.

Modul 4: : Optimering gennem kontinuerlige forbedringer.
På dette modul lærer deltagerne hvorledes man optimerer ved at arbejde med kontinuerlige forbedringer. Endvidere arbejdes med projektstyrings- og rapporteringsværktøjer. Endelig  gennemføres en praktisk øvelse med anvendelse af en række optimerings værktøjer til  løsninger i teams.

Modul 5: Implementering og styring af optimerings projekter.
På dette modul sættes optimeringsarbejdet ind i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Deltagerne lærer at anvende optimeringsarbejdet som forandringsmetode i relation til den samlede organisation, teams og den enkelte. Endelig ser vi på hvorledes arbejdet med optimeringer kan integreres i virksomhedens overordnede strategiarbejde gennem Policy Deployment.

 Eksamen.
Der afholdes  certificering som afslutning af uddannelsen. Man mulighed for at indstille sig til akademiuddannelses eksamen i modulet Lean ledelses i praksis. Bestået eksamen giver 10 Ects point. .Eksamens afholdelse skal aftales konkret med en skole og koster et gebyr.

Åben uddannelse med fri tilmelding

Åben uddannelse med fri tilmelding
Uddannelsen afholdes som åben uddannelse 2 gange om året – se i webshoppen.

Virksomhedsuddannelse

Uddannelsen udbydes også som virksomhedsspecifik uddannelse. Den kan således tilpasses den enkelte virksomheds behov. Dette gælder såvel vægtningen af de enkelte emner samt casemateriale.

Vælg sprog