Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Få Jeres egen Lean uddannelse

Få Lean på CVét

Praktisk

Endelig et kursus jeg kan bruge til noget. Johnny. Region Sjælland

Den bedste af alle verdener

Uddannelsen

Er I en større eller mellemstor virksomhed er det en fordel at skræddersy kompetenceudviklingen til egne forudsætninger og behov. Samtidig er det for medarbejderne attraktivt, at den lokale kompetenceudvikling også kan give merit ud over virksomhedens grænser. Dette kombineres i vores E-læringsuddannelse til projektleder i Lean.

Udannelsens rammer og indhold svare 100 pct til vores projektleder Lean Agent uddannelse, der gør deltagerne i stand til selv at forestå forbedringsprojekter i egen organisation. Se nærmere om indholdet her.

Uddannelsen er opbygget som en E-læringsuddannelse hvor der lægges vægt på aktiv læring gennem en vekselvirkning mellem video, tekster, øvelser og quizzer. Deltagerne kan chatte undervejs indbyrdes og med evt. instruktrø ligesom der er mulighed for bilateral coacing mellem instruktør og deltager og afholdelse af webinarer.

Uddannelsen liger indefor rammerne af akademiuddannlesenmodulet – Lean ledelses i praksis. Selve uddannelsen afsluttes i E-læringsforløbet med et test der giver et certikat ligesom der kan være mulighed for efterfølgende, at gå til en formel eksamen, hvorved man optjener 10 ECTS point..

Uddannelsen er udviklet i Moodle, der er det førende læringssystem indenfor videre- og efteruddannelse på verdensplan.

Uddannelsen kan kobles på virksomhedens eget intranet eller hostes eksternt.

Jeres egen Lean uddannelse

Uddannelsen kan skræddersyes specielt til Jer. Således er det muligt at vægte uddannelsens emner efter Jers behov og der kan arbejdes med cases og quizzer der tager udgangspunkt i jeres hverdag, Samtidig kan uddannelsen udformes med varierende støtte – alt fra tæt opfølgning og coaching til ren individuel E-læring. Endelig kan uddannelsen indrettes med forskellig vægtning på visuel og tekstmæssig læring.

Som eksempler kan nævnes 2 yderformer:

A: Den enkle model hvor det i realiteten er vores grundmodel der anvendes uden ændringer, men hvor design osv er virksomhedsspecifikt.

B. En udvidet model hvor hovedparten af indholdet er virksomhedspecifikt.

Prøv den.

I har mulighed for at prøve uddannelsen i praksis, idet vi giver fri gæsteadgang.

Du dirigeres over på en introside, hvor du trykker på uddannelses navnet. Herefter kommer du til en log in side hvor du trykker på gæsteadgang – nederst til højre.

Vælg sprog