Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Virksomhedstilbud

Få Lean på CVét

Vi tilbyder målrettet kompetenceudvikling til den enkelte virksomhed . Dette kan foregå som  skræddersyet kursus virksomhed til medarbejderne og som ” On the spot ” træning og udvikling  af ledere og medarbejdere.

Skræddersyet kursusvirksomhed.

Som udgangspunkt tilbyder vi alle vores uddannelser som skræddersyede kurser. Erfaringerne viser at interessen har været størst omkring nedenstående uddannelser:

Lean Agent uddannelsen.

Her uddannes medarbejderne i et forløb tilpasset jeres virksomhed til interne leankonsulenter. Dette betyder at de får kompetencer der gør dem i stand til selv at forstå forbedringsprojekter hos jer. Se om uddannelsen her og om det konkrete tilbud her. Kan bestilles i webshoppen.

Seminar om tavlemøder

Her er der fokus på hvordan man etablere og udvikler forbedringsarbejdet gennem brug af tavler. Fint som opstart på processen, men også som “inspirator” til igangværende arbejde. Se mere her. Kan bestilles i webshoppen.

Seminar om Policy Deployment.

Skal forbedringsarbejdet forankres i det strategiske arbejde er Policy Deployment et must. På seminaret ses på modellens muligheder i forhold til jeres virksomhed. Kan bestilles i webshoppen. Se mere her.

Andre emner

Såfremt I ønsker i tilbud om skræddersyede kurser indenfor andre emner i vores kursus katalog kontakt Lars Tegl Rasmussen på 7023 6050

On the Spot træning, problemløsning og udvikling.

Vi tilbyder On the Spot træning, problemløsning og udvikling indenfor alle emner i vores kursus katalog. herunder kan eksempelvis nævnes:

  • 5S optimering af lagre mv
  • Optimering af flow processer
  • Revitalisering af forbedringsindsatsen via tavler
  • Kompetenceudvikling via TWI
  • Træning i brug af Agile værktøjer mv.

I sagens natur vil sådanne projekter være skræddersyede til Jer og tilbud funderet i en nærmere dialog. Såfremt i er interesserede kontakt Lars Tegl Rasmussen 7023 6050

Vælg sprog