Garnisonen 38, 4100 Ringsted
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

TPS

Udvikling af Lean kompetencer

Doujo om Toyota Production System

Har I erfaring med Lean så er en TPS doujo lige noget for Jer!

På vores KaizenTour til japan bliver deltagerne trænet i TPS på en Doujo. Vi har transformeret det samme koncept  til danske forhold. På denne doujo trænes du i TPS som japanerne selv træner deres medarbejdere.

Fakta om workshoppen:

En doujo er et øvelokale hvor man tillærer sig kompetencer inden man skal ud i kamp. På vores studieture til japan kommer deltagerne i en Douijo og lærer TPS på samme måde som Toyotas medarbejdere. Vi har overført konceptet næsten slavisk til danske forhold. På Doujoen beskæftiger vi os med de grundlæggende principper og værktøjer i TPS – Toyota Production System. Det er det originale Lean-tankesæt, og via en kombination af teoretisk gennemgang og praktisk træning af værktøjerne lærer du blandt andet at:

 • gennemføre detaljerede tidsstudier af fysiske arbejdsprocesser
 • identificere forbedringspotentialer
 • at forestå og gennemføre de løbende forbedringer af arbejdsprocesser

Det er en fordel, hvis I har et grundlæggende kendskab til praktisk Lean-arbejde. 

 Indhold af Doujoen:

 •  Introduktion til TPS
 •  Just-in-time-principper, balanceret produktion, Kanban-styring
 •  Træk-system, flow-mekanismer, fleksibel bemanding
 •  Spildformer i Lean
 •  5S spildværktøjet
 •  Kaizen (konceptet, metode, midler, mål)
 •  Identificering af værdiskabelse
 •  Standard arbejde (takttid, cyklustid og tidsstudie)
 •  Standard operation combination chart
 •  Løbende fokusering på forbedringsarbejdet (tavler og tavlemøder)
 •  PDCA
 •  Prioritering af forbedringer

Doujoen kan genemføres i Jeres organisation eller på et kursussted. Den gennemføres i 2 former: En minidoujo af en dags varighed samt en premium doujo af 2 dages varighed. Minidoujoen er meget koncentreret omkring selve øvelsesforløbet, medens premium forløbet  introducerer TPS som japanerne ser det samt ikke mindst sikre at erfaringerne fra Doujoen forankres i Jeres organisation.

Vil du vide mere om  Doujoen og TPS

Kontakt os