Garnisonen 38, 4100 Ringsted
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Kom godt igang med kaizen tavlen

Udvikling af Lean kompetencer

Godt igang er halvt fuldført

Tavlemøder skal igangsættes med omhu

Kaizen tavlen  er det mest anvendte Lean værktøj i Danmark. . Rigtig etableret er det en uvurderlig kilde til kontinuerlige forbedringer. At komme igang med tavlemøder kræver forberedelse. Vi kan hjælpe Jer med at skabe rammerne for Jers tavlemøder, Træne jeres tavlefører så de kan manøvrere og hjælpe med at  skabe forståelse hos  deltagerne  for spillereglerne. Så er I godt igang !

Vi har hjulpet en række firmaer i forbindelse med implementering af tavlemøder. En model er, at de der skal være ansvarlige for de enkelte tavlemøder samles på et seminar. Her drøftes hvilke emner der vil være relevante på Kaizen tavlen, hvilke regler der skal gælde for tavlemøderne samt ikke mindst nogle tips og tricks til vellykkede tavlemøder. Endelig in troduceres et analyseapparat,kan anvendes til kontinuerlig udvikling af tavlmøderne.

Efter seminaret afholdes en eller flere miniseminarer med de kommende deltagere på tavlemøderne. Formålet med disse miniseminarer er sætte rammerne for det kommende arbejde.

Nogle måneder efter i gangsætningen følges typisk op ved evalueringen af et konkret tavlemøde i hver gruppe.

Vil I også godt igang med tavlemøder ! 

Kontakt os