Garnisonen 38, 4100 Ringsted
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

FN’s verdensmål og Jer

Udvikling af Lean kompetencer

Haster

Opfyldelse af FNs verdensmål er et must for alle virksomheder

Om nogle få år er det et “must” for jeres kunder at De og I ved hvor I er i forhold til at opfyldelse  FN’s verdensmål. En helt nødvendig del af virksomhedens sociale ansvar.

Den enkelte virksomhed og verdensmålene

FNs verdensmål er vedtaget i 2015 og gælder frem til 2030. De er opdelt på 17 verdensmål med respektive delmål. Ved konsekvent brug af Leanværktøjer er det muligt løbende at monitorer og udvikle målopfyldelsen på de, for den enkelte virksomhed, relevante delmål. For den enkelte virksomhed vil det typisk være følgende mål og delmål:

Delmål:

8.2 Højere økonomisk produktivitet gennnem teknologi og innovation

8.4. Bruge ressourcerne effektivt i produktionen.

8.8 Skabe sikre arbejdsmiljøer.

Vi kan hjælpe med at gennemgå jeres arbejdsprocesser med henblik på at skabe forbedringer og etablere standarder for delmålene.


Delmål:

9.4 Mere bærerdygtig, mere effektiv udnyttelse af ressourcer og større brug af grønne teknologier og processer, der er miljømæssige forsvarlige

Vi arbejder med en grøn værdistrømsanalyse hvor fokus netop er kombinationen af bedre udnyttelse af ressourcer og brugen af grønne teknologier.


Delmål:

12.4. Håndter kemikalier og affald fornuftigt.

Vi kan hjælpe med at kortlægge jeres kemikalie og affaldshåndtering med henblik på at gennemføre forbedringer og opstille standarder.


Vores metode

Vi bruger Policy Deployment modellen som ramme for udvikling og implementering af en 3 -5 års plan for virksomhedesn arbejde med FNs verdensmål . Dette sikre at processen er fokusseret, transparent og fleksibel. Det sikre også, at virksomheden altid kan dokumentere, hvor man er i forhold til opfyldelsen af verdensmålene.

Vil I høre nærmere om  Jer og  verdensmålene 

Kontakt os