Sprogøvej 24, 5610 Assens
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Brugertilbagemeldinger

Få Lean på CVét

Vi tager vores egen medicin.

På hver eneste kursus og seminar gennemfører vi en deltagerevaluering. Tilbagemeldingerne indgår i den løbende forbedring af vores seminarer og kurser. På flerdagskurser indgår disse evalueringer endvidere i et tavlemøde der indleder næste kursusdag. Her drøfter deltagerne, hvilke forbedringer holdet kan realisere på dagen ( lavt hængende frugter) for at opnå en højere målopfyldelse med kurset.. Jo – vi tager vores egen medicin.

Deltagerevalueringen består i et skema hvor deltagerne skal evaluerer dagen på 9 parametre. For hver parameter skal man angive en pointvurdering fra 1- 5, hvor 5 er bedst.

Deltagerevaluering i 2020 – indtil nu.

ParameterGennemsnit af point 2020
Modulets relevans4,5
Faglige niveau4,8
Pædagogiske niveau4,6
Relevans for dagligdag4,4
Mulighed for debat4,9
Praktiske afvikling4,6
Egen aktive medvirken4,6
Holdets medvirken4,8

I forbindelse med evalueringen er der mulighed for at komme med bemærkninger. Nedenfor er der eksempler på sådanne:

Vælg sprog