Garnisonen 38, 4100 Ringsted
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Åben uddannelse ( i bero pga Corona)

Udvikling af Lean kompetencer

Den traditionlle undervisningsform

Lean uddannelse  på åbent hold. 

Mange finder at det bedste læringsmiljø for dem er den traditionelle holdundervisning. Den gennemføres som 5 heldagsmoduler . Uddannelsen udbydes 2 gange årligt i Ringsted, men er pt sat i bero på ghrund af usikkerhede omkring udvikling af Corona.

Prisen for uddannelsen er 13.000 kr ekskl. moms. Såfremt man ønsker eksamen i Akademimodulet Lean Ledelse i Praksis er der yderligere et gebyr på 2.500 kr.

Forløbet udbydes under forbehold af de til enhver tid gældende Coroan restriktioner og gennemføres indenfor de rammer som sådanne restriktioner måtte udstikke.

Grundet usikkerheden omkring Corona udviklingen i efteråret 20 er  al fremmøde uddannelsen sat i bero. Der henvises i stedet til vores Corona fri uddannelse – se her