Garnisonen 38, 4100 Ringsted
+7023 6050
info@Kompetenceforum.dk

Kortere arbejdsuge – work smarter not harder!

Udvikling af Lean kompetencer

20 ernes  arbejdsmarked:

Dilemma – arbejdstiden reduceres med fuld løn!

Arbejdsmarkedet vil i de næste 10 år blive præget af medarbejdernes ønske om lavere arbejdstid til uændret løn.  Med den fortsat accelererende konkurrence vil virksomhederne få et stigende dilemma: Hvorledes kan indtjeningen styrkes samtidig med at arbejdstimerne reduceres.

Sæt fokus på optimeringsarbejdet

Allerede nu eksperimentere mange virksomheder med, hvorledes denne gordiske knude kan løsnes. Bestræbelserne har resulteret i at man  – ofte ganske uvidende- har gjort brug af helt traditionelle leanværektøjer. Eksempelvis har man  reduceret  tiden til interne møder, etableret arbejdsituationer hvor man ikke forstyrres i processen og erstattet eksterne møder med videomøder.  Altsammen metoder hentet fra den traditionelle lean værktøjskasse.

Nøglen til at løsne den gordiske knude er at optimere arebejdsprocesserne. I kompetenceforum er vi eksperter i brugen af Lean værktøjer til netop dette formål. Derfor kan vi  bistå Jer i processen med at optimere jeres arbejdsprocesser,  så det som minimum modsvare reduktionen i løntimer.

I dette arbejde lægger vi vægt på at der etableres en samlet plan for optimeringsarbejdet, således at man sikre, at den ønskede arbejdstidsreduktion reelt finansieres af produktivitetestigningerne. Vi lægger endvidere vægt på at medarbejdere og ledere inddrages aktivt i processen, så de får medejerskab. Endelig lægger vi vægt på at virksomheden får kompetencer så man selvstændigt kan videreudvikle optimeringsarbejdet.

Har I interesse i en drøftelse   

Kontakt os